Altın Ticareti Tarihi

Altın madenciliği tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca pek çok medeniyet altını mal ticaretinde paranın güvenilir ve evrensel bir formu olarak kabul etmiştir. Altın standardı, bir ülkenin kullandığı para birimini desteklemek amacıyla altın rezerve ettiği moneter sistemdir. Altının gerçek değer birimi olarak tanınması sebebiyle oluşmuş bir kavramdır. Birinci Dünya Savaşı başladığında Birleşik Krallık bu sistemi kullanmayı bırakmıştır onları takip eden pek çok ülke de 20. yüzyıl içinde bu sistemden vazgeçmişlerdir.